foto 12_1

De prachtige dorpen

aan de rivier
De Maas!

Dorpsraad Lith

De dorpsraad Lith bestaat uit 6 dorpsleden, een ambtelijk ondersteuner en een wijkcoördinator vanuit de gemeente Oss.
Regelmatig krijgt de Dorpsraad ondersteuning van de wijkagent, het sociale team van Oss en diverse andere ondersteuners.
U kunt de leden van de Dorpsraad Lith regelmatig ontmoeten tijdens de openbare dorpsraadvergaderingen in het gemeenschapshuis in een van de kernen van Lith.

De Dorpsraad wil zich samen met u sterk maken om onze dorpen zo authentiek mogelijk te houden, de leefbaarheid te behouden en te bevorderen en het woongenot zo groot mogelijk te laten zijn. We blijven alert, kritisch en nauw betrokken bij alle plannen voor de voormalige dorpen Lith.

Heeft u vragen, informatie of een verzoek aan de Dorpsraad. Laat het ons weten. Wij zijn bereikbaar via info@dorpsraadlith.nl


Enkele projecten waarbij de Dorpsraad betrokken is:

  • Het nieuwe padenplan.
  • Centrumplannen Oijen.
  • Openbaar vervoer in onze dorpen.
  • Ouderenzorg in de toekomst.
  • Glasvezelbekabeling in het buitengebied.
  • Centrumplannen Lith


Dorpsraadplan
Wilt u meer informatie over het doel en de missie van de dorpsraad? Dit leest u in het Dorpsraadplan.