DORPSRAAD

Dorpsraad

Vanaf 1 januari 2011 wordt de voormalige gemeente Lith vertegenwoordigd in de gemeente Oss door de Dorpsraad Lith. De dorpsraad fungeert als adviesfunctie voor het college van B&W voor vraagstukken die specifiek de Lithse kernen en hun buitengebied aangaan. De dorpsraad zal hierbij zoveel mogelijk de bewoners en de leden van de kernraden betrekken en hen stimuleren een rol te spelen in hun eigen woon- en leefomgeving! Elke maand vindt er een openbare vergadering plaats waarin er direct contact is met alle bewoners. Iedereen is welkom, ook uw eigen inbreng, vragen en aandachtspunten zijn dan van harte welkom.

De Dorpsraad Lith is bereikbaar via: info@dorpsraadlith.nl

henri_arts-doprsraad-lith
Henri Arts,
Voorzitter

Mijn naam is Henri Arts. Als geboren en getogen Oijenaar ben ik verknocht aan dit dorp en ons plekje op de dijk aan de Maas. Ons is in mijn situatie met mijn vrouw Mariëlle en onze 3 volwassen, nog thuis wonende kinderen (zoon en twee dochters). Mijn hele werkzame leven ben ik verbonden geweest aan het basisonderwijs. Gestart als leerkracht om vervolgens directeur te worden. Onze woonomgeving voelt voor mij als een tweede natuur. Dat gun ik alle andere inwoners van onze mooie dorpen ook. Een leefomgeving waar je je thuis voelt en waar je lekker in je vel zit. Daar zet ik me dan ook voor in. De samenleving maak je met elkaar. Het is belangrijk dat wij als bewoners elkaar ontmoeten en praten over wat voor ons van belang is. Ik wil als lid van de dorpsraad graag mijn bijdrage leveren om dat te realiseren. Om zo de leefbaarheid van onze mooie maasdorpen blijvend onder de aandacht te brengen en waar nodig te optimaliseren ten gunste van ons allen. Ik hoop u regelmatig te mogen ontmoeten op onze vergaderingen, in persoonlijk contact of bij onze rondgang als dorpsraad!

gerard_cornelissen-doprsraad-lith
Gerard Cornelissen,
Lid

Mijn naam is Gerard Cornelissen en ik woon sinds 1997 met Meriam en dochter Nicky in Lithoijen, een van de mooiste dorpen in Brabant. Ik ben geboren in Escharen, verder heb ik gewoond in Groesbeek, Druten, Grave en Oss. Ik ben enkele jaren werkzaam geweest in een jeugd penitentiaire instelling, in een internaat voor meisjes met gedragsproblemen, de politie opleidingsschool en de laatste 10 jaar als wijkcoördinator van onderwijs en begeleiding van de politie Brabant Noord. Inmiddels ben ik sinds mei 2014 met pensioen. Ik geef vanuit mijn eigen bedrijf nog trainingen voor stress en agressiebeheersing. Vanaf 1 april 2005 ben ik vicevoorzitter van de parochie Lithoijen. Naast mijn opleidingen en werkzaamheden heb ik op internationaal niveau aan duursporten, met name aan triathlons, ironman, deelgenomen en ben nog actief als voetbaltrainer. Ik wil me graag inzetten voor onze gemeenteschap Lith(oijen) binnen de gemeente Oss. Het is dan ook prettig dat ik vanuit de kernraad ben benaderd en dat ze mij het vertrouwen geven om een bijdrage te gaan leveren. Hieraan wil ik graag gevolg geven. Samen met de andere dorpsraadleden en kernraadsleden en natuurlijk geïnformeerd door onze inwoners wil ik een positieve bijdrage leveren aan een fijne leefomgeving.

Annette Raemaekers,
Lid

Mijn naam is Annette Raemaekers-Derks. Ik ben getrouwd met Mathieu en wij hebben 2 volwassen dochters. Ik ben geboren in Limburg en woon al ongeveer 30 jaar in Lith. Sinds 2001 werk in de bibliotheek van Lith. Al enkele jaren ben ik lid van de adviesgroep BTB (Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) van de WMO Raad van Oss. Wij zetten ons o.a. in om alle mensen, vooral mensen met een beperking, gebruik te laten maken/ behouden van alle openbare ruimten van Oss.

Alle gemeenten krijgen nu, maar vooral in de toekomst, steeds meer te maken met de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de regels/ wetgeving t.b.v. de leefbaarheid in de dorpen. De verantwoordelijkheid voor die leefbaarheid in ons dorp komt steeds meer te liggen bij de dorpsbewoners zelf. Als dorpsraad van Lith krijgen we, als klankbord van de bewoners voor de gemeente Oss, steeds meer te maken met zaken als verantwoorde huizenbouw, het inrichten van woonwijken, het behouden van winkels en culturele instellingen, het behoud van scholen in onze kernen, voorzieningen voor verenigingen en voor de jeugd. Door dat klankbord te zijn van en voor onze bewoners hoop ik zo mijn (Liths’) steentje bij te dragen aan een veilige en prettige leefomgeving voor alle bewoners van Lith. 

henneke_hermsen-doprsraad-lith-jpg
Henneke Hermsen,

Lid

Mijn naam is Henneke Hermsen en woon in Lith. ik ben getrouwd met Bert en we hebben 2 kinderen, (dochter 31 jaar en zoon 35 jaar). Ik ben geboren in Zwolle en in 1996 naar het zuiden verhuisd. We hebben in Den Bosch gewoond en nadat de kinderen uit huis waren vertrokken, leek het ons tijd om heerlijk rustig in een dorp te wonen. Het werd Lith en het bevalt ons prima. Ik heb gewerkt bij KPN en sinds 1 januari 2015 heb ik de keuze gemaakt te stoppen. Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen en tuinieren. Mijn interesse is altijd uitgegaan naar wat er zoal leeft in de dorpen. Ik vind het belangrijk om bewoners te vragen/toetsen wat er zoal in het dorp speelt en om deze via de gebruikelijke weg samen op te lossen. Dit bevordert de leefbaarheid in een dorp. Daar wil ik graag mijn steentje aan bij dragen door mijn lidmaatschap in de Dorpsraad. Samen met de Kernraad, bewoners, Gemeente en Dorpsraad kunnen we die zaken die zich voor doen oplossen en tot een goed einde brengen. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb er zin in!

loek_van_laarhoven-doprsraad-lith
Loek van Laarhoven
,
Lid

Enkele maanden geleden ben ik gevraagd om lid te worden van de Dorpsraad Lith in combinatie met deelname aan de Kernraad Maren-Kessel/’t Wild. Na ruim elf jaar in Oijen en nu twaalf jaar in Maren-Kessel woonachtig te zijn is mijn waardering voor het Maasland en zijn bewoners dermate groot geworden, dat ik me graag wil inzetten voor versteviging van de woonkernen in groot Lith.

Na mijn studie theoretische natuurkunde, Philips Nat lab en Shell/Lummus ben ik 32 jaar werkzaam geweest als adviseur Geluid- en Energiezaken van het Ingenieursbureau bij de gemeente Oss. Deze ervaringen en het jarenlang wonen in het centrum van Tilburg geven mij het voordeel veel vraagstukken in kleine kernen relativerend te beoordelen en zo sneller naar een bevredigend einde te voeren. Een geboren stadsmens, die de lusten en lasten van het dagelijks leven in een kleine kern ondergaat en niet anders meer zou willen. Vooral leefbaarheid, milieu en logistieke problemen als OV hebben mijn aandacht.

Ik ben bijna 45 jaar gehuwd met Lia Reijnen (bestuurslid Zonnebloem) en we hebben drie kinderen, waarvan Mijntje (bureau Pijlerzorg/BSO) in Oijen woont. Ook Martijke (Oss) en Jeroen (Zeeland) zijn Brabant trouw gebleven. Ondanks mijn leeftijd (68 jaar) en het nog actief aansturen van twee bedrijven als directeur/eigenaar zal er beslist genoeg energie en tijd overblijven om het fundament en bestaansrecht van Lithse kernen te versterken ten opzichte van toenemende verstedelijking.

Anke van Gaalen,

Lid

Stephan van Sonsbeek,

Lid