Nieuws

Vraagpatronenonderzoek

In dit onderzoek zijn studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en leden van het Sociaal Team op zoek gegaan naar de behoeften, wensen, eisen en krachten van de inwoners van de dorpen.

Dit onderzoek beoogt dat de Sociale Teams en de inwoners van de dorpen elkaar nader leren kennen. Kennis en begrip van cultuurverschillen en vraagpatronen kunnen bijdragen aan de verweving van formele en informele ondersteuningsstructuren. De Sociale Teams sluiten aan bij enkele interviews, zodat zij zelf de verhalen uit eerste hand kunnen meekrijgen, en de narratieve gesprekstechniek kunnen observeren. In de vorm van huisbezoeken zijn open interviews gehouden met 54 inwoners van de dorpen. Vervolgens zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarbij inwoners, professionals, gemeente, vrijwilligers, onderzoekers en studenten met elkaar in gesprek gingen. Samen is verder betekenis gegeven aan de resultaten en eerste stappen zijn gezet tot vervolgacties.

Klik hier voor het rapport.